عکس خفن 2014

یا خدا بدبخت شوهره

عکس خنده دار

شرکت فتوشاپ با دیدن این عکس از اوضاع استفاده از فتوشاپ در کشورهای خاور میانه ابراز نگرانی کرد

 

عکس خفن

یه راه پله خیلی معمولی در شیراز